МВР

Академия на МВР

 

Състав на държавни изпитни комисии за провеждане на защити на дипломни работи със студенти за придобиване на ОКС "маrистър" задочно обучение към факултет „Полиция“ при Академията на МВР

27 фев 2018

Заповед за назначаване на държавни изпитни комисии

    Уважаеми дипломанти, съгласно чл. 126, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на АМВР е необходимо в 15-дневен срок преди първата определена редовна дата за защита да предоставите дипломните си работи в деловодството на Академията на МВР.

 27 февруари 2018 | 16:07