МВР

Академия на МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Христов Христов

11 апр 2018

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Христов Христов,
гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бл. 231, вх. В, ет. 3, ап. 66

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед рег. № 4581р-1135/15.11.2016 г. на ректора на АМВР сте отстранен от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.

Заповедта е изпратена чрез куриерска фирма „Български пощи“ ЕАД на посочения адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато в АМВР от куриерската фирма поради това, че получателят не е намерен на посочения адрес.

Можете да получите заповедта във факултет ПБЗН на АМВР.

За информация: тел. 02/9821066 – Георги Василев – началник на курс

Заповед за отстраняване рег. № 4581p-1135/15.11.2016

 11 април 2018 | 11:44