МВР

Академия на МВР

 

28 май 2018

Среща на Управителния съвет на Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

На 14-15 май България за първи път бе домакин на среща на Управителния съвет на Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), в рамките на календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Делегатите от държавите членки на ЕС, Европейската комисия, ръководството на CEPOL и групата за вътрешен одит на агенцията направиха преглед на текущите дейности и приеха Годишния отчет за 2017 г., както и Програмния документ за 2019 г., свързан с усъвършенстване на уменията на полицейските служители, споделяне на знания и добри практики.

„CEPOL е центърът за обучение на европейските полицейските структури с фокус върху иновациите и качеството. Високо ценим дейностите на агенцията, предназначени да посрещнат нуждите на държавите членки в приоритетни за вътрешната сигурност области, произтичащи от Политическия цикъл на ЕС за борба с тежката и организирана престъпност“, заяви при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. Изтъквайки силния акцент, който ведомството поставя върху обучението на своите служители, той подчерта устойчивото партньорство, изградено между Академията на МВР и CEPOL.

По време на четвъртото заседание на Управителния съвет бяха обсъдени и корпоративни въпроси, свързани с проектите за укрепване на капацитета на CEPOL и дългосрочната стратегия с хоризонт след 2020 г. Участниците се запознаха с доклада за развитието на Агенцията и приеха решения, свързани с бъдещите обучителни дейности по приоритетите в сферата на сигурността.

Контекст

Насочена към разработване, осъществяване и координиране на обучения, CEPOL е агенция на ЕС, която обединява мрежа от институти за обучение на служителите на правоприлагащите структури на държавите членки. CEPOL си сътрудничи с органи на ЕС, международни организации и трети страни, за да гарантира преодоляването с общи усилия на най-сериозните заплахи за сигурността. Настоящото портфолио на CEPOL обхваща присъствени дейности, онлайн обучение (уебинари, онлайн модули и курсове и т.н.), програми за обмен, общи учебни програми, научни изследвания и наука. 

Изображения

 28 май 2018 | 15:07