МВР

Академия на МВР

 

01 март 2018

Среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126

На 12 февруари 2018 година в сградата на РСПБЗН - Перник се проведе среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари” („Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management”) по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България - Сърбия. Домакин на срещата беше доц. д-р Валентин Чочев - заместник-ректор на Академията на МВР. По време на срещата бяха дискутирани различни въпроси, свързани с текущото състояние на проекта и напредъка на всеки партньор, състоянието на стартираните тръжни процедури и др. Основен акцент в разговорите бяха предстоящите обучения по проекта и готовността на всеки един от партньорите за тяхното провеждане. Проведената среща и взетите решения ще дадат възможност за качествено изпълнение на някои от основните дейности по проекта, а именно - провеждането на съвместни обучения на студенти и специалисти от сферата на превенцията и управлението на горски пожари в трансграничния регион. 

Изображения

 01 март 2018 | 09:28