МВР

Академия на МВР

 

17 октомври 2018

Първо събитие по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“ на територията на Република България

На 17 и 18 октомври, група в състав от 15 курсанти от факултет ПБЗН при АМВР и 15 студенти от факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия осъществи съвместно посещение на терени, които са били обхващани от горски пожари на територията на Област Кюстендил.

По време на посещенията участниците имаха възможност да се запознаят в реална среда с някои особености на възникването и разпространението на горските пожари, както и с трудностите, които възникват в процеса на тяхното ликвидиране. Освен това участниците имаха възможност да се запознаят и с възможностите на Оперативния център на РДПБЗН-Кюстендил, както и с най-новата противопожарна техника за борба с горските пожари в областта.

Изображения

 25 октомври 2018 | 15:27