МВР

Академия на МВР

 

30 март 2018

Посещение на Детско полицейско управление (ДПУ) – ОДМВР гр. Пазарджик във факултет „Полиция” при Академия на МВР.

На 16.05.2016 г. в изпълнение на разпоредително писмо на главния секретар на МВР е даден официален старт на Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“.
Програмата е предвидена за реализиране от служители на МВР, от структурите на „Охранителна полиция” и „Криминална полиция“, експерти от Български младежки червен кръст, Български туристически съюз, Българска православна църква, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.
Целта на програмата е децата, забавлявайки се, да получават знания за своите права и отговорности пред обществото, за работата в екип, за уважението и толерантността към чуждото мнение и различните от тях, както и да придобиват умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата, в планината.
На 30.03.2018 г., преди финала на своето обучение, участниците в Детското полицейско управление при ОДМВР гр. Пазарджик посетиха факултет „Полиция” при Академията на МВР, където с интерес разгледаха музейната експозиция, разположена във фоайето на учебното заведение, и се запознаха с историята и дейността на МВР и на Академията на МВР.
Посетени бяха и кабинетите по криминалистика, стрелкова подготовка и учебната съдебна зала, предназначена за ползване в учебния процес.

Изображения

 02 април 2018 | 13:47