МВР

Академия на МВР

 

28 септември 2017

Обсъждане на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България в Академията на МВР

Съгласно Заповед № р-128/06.07.2017 г. на министър-председателя г-н Бойко Борисов бе сформирана междуведомствена работна група за разработване на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, която обобщи предложенията на министерства, ведомства и граждански организации.

Академията на МВР имаше честта да бъде първото учебно заведение, което организира и проведе обществено обсъждане по проекта на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България. Събитието се състоя на 28.09.2017 г. Участваха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Красимир Ципов, представители на министерства, висши ръководни служители от структурите на МВР, ДАНС, ДАР; ДАТО, Клуб „Граничар“ и др. Същите презентираха своите предложения и участваха в дискусията за усъвършенстване на Стратегията. 

Академията бе представена от ръководители на учебни звена, преподаватели и студенти.

Основа за дебата беше предоставеният вариант за Стратегия от съветника към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета за сигурност д-р Георги Кръстев.

Дискусиите преминаха под председателството на ректора на АМВР доц. д-р Неделчо Стойчев. Докладите, презентациите и предложенията бяха предоставени на д-р Кръстев и проф. д-р Владко Иванов - ръководител на катедра „Сигурност и граничен контрол“, за обобщаване на резултатите и усъвършенстване на Стратегията.

Изображения

 05 октомври 2017 | 17:22