МВР

Академия на МВР

 

24 април 2018

На 26 април 2018 г. официално ще бъде открит модерен тренировъчен полигон в Академия на МВР

Модерен тренировъчен полигон в Академия на МВР ще бъде официално открит на 26 април 2018 г. от вицепрезидента на Швейцария Ули Маурер и министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев

 

Новият тренировъчен център разполага с модерно ИТ и техническо оборудване за провеждането на обучения с практическа насоченост и симулации на реални ситуации. Целта е младите курсанти, както и действащите български полицаи да имат достъп до най-доброто обучение и възможности за развитие. Освен със зали, полигонът разполага със сгради и симулационни съоръжения като банков офис, заведение, жилище, полицейско управление, помещение за проверка на МПС, граничен пункт и дори градска среда с улична мрежа и площад. Така българските полицаи ще могат да тренират при условия близки до реалността. Те ще могат да се обучават как да използват нови полицейски методи, като зачитат човешките права при изпълнение на полицейските си задължения, противодействие на тероризма, борба с организираната престъпност, разследващи дейности, разрешаване на заложнически кризи и справяне с криминологични задачи.

Полигонът е изграден с финансиране по проекта „Утвърждаването на принципите за спазването на правата на човека в полицейската дейност“ (2013 – 2018) в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът подкрепя усилията на българските власти за постигането на европейски полицейски стандарти при пълно спазване на върховенството на закона. Той подпомага българската полиция в прилагането на „социална сигурност“, изпълнявайки задълженията си за гарантиране на обществената сигурност според най-високите стандарти. Резултатите от проекта включват също издаването на Наръчник „Полицията и човешките права“, както и обучението на 368 курсанти от бакалавърската програма на Академията и 2 450 полицаи. 120 инструктори от Академията и ръководители от МВР на регионално ниво също са били обучени в прилагането на новия Наръчник. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество между АМВР и Швейцарската полицейска академия в Саватан. Общата му стойност е 1 356 258 шв. франка, като българското съфинансиране е 203 439 шв. франка (15%).

Десет други проекта са финансирани от Тематичен фонд „Сигурност“, като приносът на швейцарското правителство е 9 850 000 шв. франка. По проектите работят български и швейцарски правителствени институции, както и неправителствени организации. Общата дейност между двете страни обхваща различни сфери на сигурността като полицейско сътрудничество, съвместни разследващи екипи, миграция, съдебна реформа, човешки права, борба с организираната престъпност, както и противодействие на трафика на хора.

По-рано тази година България и Швейцария подписаха двустранно споразумение за полицейско сътрудничество, укрепвайки допълнително съвместната работа между правоохранителните институции и правосъдните служители.

През последните години България и Швейцария имат интензивни двустранни отношения и сътрудничество по редица въпроси на различни нива. Президентът на Швейцария, председателят на Швейцарския парламент, бизнесделегации на високо равнище, както и няколко министри посетиха наскоро България.

 24 април 2018 | 15:47