МВР

Академия на МВР

 

13 декември 2018

Модерна инфраструктура в Академията на МВР осигурява обучение на високо европейско ниво

Днес, 13.12.2018 г. в Академията на МВР се проведе пресконференция по повод завършването на двата проекта, осъществявани в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество - „Утвърждаване на принципите за спазването на правата на човека в полицейската дейност“ и „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика“. Резултатът от тяхното изпълнение са изградените в АМВР тренировъчен център и лаборатория по криминалистика, снабдени с модерно ИТ и техническо оборудване, а също и нови учебни програми. Те ще допринесат за развитие капацитета на служителите и за повишване на професионалните стандарти в полицейската дейност в духа на върховенството на закона и човешките права.

В словото си при откриване на събитието ректорът на АМВР доц. д-р Неделчо Стойчев подчерта значимостта на постигнатите резултати по тези важни проекти, благодарение на които Академията вече разполага с отлични условия за подготовка на настоящи и бъдещи полицейски служители. „Целите са постигнати, обученията вече започнаха и отзивите са много добри“ – гордо сподели ректорът. Той изказа благодарност към швейцарските партньори, политическото ръководство на МВР и експертите от Научноизследователския институт по криминалистика на МВР. Заместник-министър Бернер и професор Пиер Марго от Университета в Лозана също изказаха удовлетворение от постигнатите резултати и благодарност към участниците в проектите и определиха изграждането на двете съоръжения като изключително добро постижение и резултат на отлична съвместна дейност.

Гостите присъстваха на официалното откриване на модерната лаборатория по криминалистика, оборудвана с най-съвременна техника. В нея курсантите от АМВР и служителите-експерти ще имат възможност да получат добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране на веществени доказателства и изследване на материални следи от местопроизшествия. Г-жа Лилия Симеонова – криминалист с дългогодишен стаж, и експерти от НИК – МВР разясняваха на присъстващите предназначението на техническите средства и до какви резултати води тяхното използване, значимостта им за успеваемостта при разкриване на криминални деяния.

Гостите разгледаха и тренировъчния център, който освен с модерно оборудване разполага и със зали, сгради и симулационни съоръжения като банков офис, заведение, жилище, полицейско управление, помещение за проверка на МПС, граничен пункт и дори градска среда с улична мрежа и площад.  Това съоръжение дава възможност на полицаите да тренират при условия близки до реалността и да се обучават как да използват нови полицейски методи като зачитат човешките права при изпълнение на своите задължения - противодействие на тероризма, борба с организираната престъпност, разследващи дейности, разрешаване на заложнически кризи и справяне с криминологични задачи.

Основните цели на проектите са постигнати - криминалистическата лаборатория и  тренировъчният полигон  осигуряват много добра база за подготовка на полицаите и за провеждането на обучения с практическа насоченост и симулации на реални ситуации. А това ще гарантира покриването на високи европейски полицейски стандарти и утвърждаване на най-добрите европейски практики в полицейската дейност.

На събитието присъстваха също Мартин Михел – полицейско аташе в Посолство на Швейцария в България, Герасим Герасимов - национален координатор  на Българо-швейцарската програма за сътрудничество,  Олга Йончева – локален координатор на Фонд „Сигурност“ – TC Team Consult, г-жа Добринка Маркова – директор на НИК – МВР, служители на АМВР, началници на сектори Базови научно-технически лаборатории от областните дирекции на МВР, както и много медии. 
Изображения

 14 декември 2018 | 10:59