МВР

Академия на МВР

 

09 юли 2018

Академията на МВР бе домакин на семинар във връзка с Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP)

На 02.07.2018 г. Академията на МВР в партньорство с Комисията за защита на личните данни организира обучителен семинар относно влизането в сила на Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).

На събитието присъстваха представители на висши учебни заведения от цялата страна  и на държавни институции:

 • Академия на МВР;
 • Комисия за защита на личните данни;
 • Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 • Лесотехнически университет – София;
 • Технически университет – София;
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Пловдивския университет "Паисий Хилендарски";
 • Национална музикална акaдемия „Проф. Панчо Владигеров“;
 • Бургаски свободен университет;
 • Американски университет в България;
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски";
 • Университет за национално и световно стопанство;
 • Нов български университет;
 • Югозападен университет "Неофит Рилски";
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите;
 • Национално издателство "Аз-буки" - Министерство на образованието и науката;
 • Институт по въздушен транспорт;
 • Комисия за защита от дискриминация и други.

 

Събитието бе открито от ректора на АМВР доц. д-р Неделчо Стойчев. В обръщението си към участниците той изтъкна необходимостта от провеждането на срещата, обусловена от новата правна рамка на ЕС по отношение защитата на личните данни.

Комисията за защита на личните данни бе представена от г-н Венцислав Караджов - председател на КЗЛД и заместник-председател на Европейския комитет за защита на личните данни.

Основни лектори на събитието бяха г-н Пламен Ангелов - директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ в Комисията за защита на личните данни, и г-н Христо Аламинов - главен експерт в същата дирекция.

В хода на семинара представителите на КЗЛД посочиха основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни. Специално внимание бе отделено на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот. Участниците в семинара имаха възможност да зададат много въпроси към експертите за практическото приложение на новата правна рамка. В получените отговори бе отделено място и на стандартите за защита и обработване на личните данни в академична среда.

Обучителният семинар бе организиран от д-р Валентина Хорозова, преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол на факултет „Полиция“. Компетентните презентации на гостите и преподавателите, както и дискусиите по време на семинара спомогнаха новите правила да бъдат представени и пояснени пред максимално голям кръг заинтересовани лица.

Изображения

 07 май 2019 | 10:03