МВР

Академия на МВР

 

21 март 2018

Академията на МВР бе домакин на кръгла маса на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществения ред“

На 19.03.2018 г. под патронажа на министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев в Академията на МВР се състоя кръгла маса на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществения ред“.

На срещата присъстваха д-р инж. Милко Бернер - заместник-министър на вътрешните работи, г-н Атанас Запрянов - заместник-министър на отбраната, г-жа Ангелина Ламбрева - директор на дирекция „Висше образование“ - МОН, г-н Георги Кръстев - съветник на министър-председателя на Р България, ръководители и представители на български висши учебни заведения, акредитирани по професионално направление „Национална сигурност“, на други университети, представители на службите за сигурност, преподаватели от АМВР и други гости.

Мероприятието бе открито от доц. д-р Неделчо Стойчев - ректор на АМВР. В краткото си обръщение към гостите той представи необходимостта от провеждането на срещата, обусловена от динамичната среда за сигурност в света и конкретно в региона, и целите на срещата - да се обменят опит, мнения, информация относно приоритетите пред висшите училища при обучението в областта на националната сигурност и обществения ред. Презентации и доклади по темата представиха доц. д-р Иван Видолов - декан на факултет „Полиция“ при АМВР, генерал-майор Груди Ангелов - началник на ВА „Г. С. Раковски“, бригаден генерал д-р Пламен Ангелов - началник на НВУ „В. Левски“, капитан I ранг, проф. д-р Калин Калинов - зам.-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, проф. д-р Илин Савов - ректор на ВУСИ - Пловдив, проф. д-р Христо Георгиев от НБУ, проф. д-р Димитър Димитров от УНСС и др.

Министър Валентин Радев се включи в дискусиите като изтъкна приоритетното място на образованието в ценностната системата на българина. Той подчерта, че подготовката на кадри в областта на националната сигурност и опазването на обществения ред трябва да е адекватна на съвременните условия, да дава необходимите умения и знания, но и възможност за професионалната им реализация. Министърът се обърна към гостите и с апел да обединят усилия и постигнат консенсус за изграждане на обновена, работеща и перспективна система за образование и подготовка на специалисти в сферата на сигурността.
Изображения

 21 март 2018 | 14:21