МВР

Академия на МВР

 

Отчет за извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за 2015 г.

19 мар 2015

Отчет за извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна през месец февруари 2015 г.

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец март

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец април

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец май

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец юни

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец юли

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец август

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец септември

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец октомври

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец ноември

Извършени плащания по договорите за обществени поръчки в ЦСПП-Варна за месец декември

 23 май 2017 | 18:08