МВР

Академия на МВР

 

Отчет за извършени плащания през месец февруари 2015 г. по сключени по реда на ЗОП договори № Д -619/04.11.2013 г. и № Д -621/04.11.2013 г. за доставка на хранителни продукти за ЦСПП-Пазарджик

17 мар 2015

Отчет за извършени плащания през месец февруари 2015 г. по сключени договори по реда на ЗОП за доставка на хранителни продукти за ЦСПП-Пазарджик

 23 май 2017 | 18:08