МВР

Академия на МВР

 

Изпълнени договори ЦСПП - Казанлък по поръчка партиден № 00563 - 2013 г. - 0001

08 окт 2015

Обособена позиция №1 - 08.10.2015 г

Обособена позиция №2 - 08.10.2015 г

Обособена позиция №3 - 08.10.2015 г

Обособена позиция №4 - 08.10.2015 г

Обособена позиция №5 - 08.10.2015 г

Обособена позиция №6 - 08.10.2015 г

 

 23 май 2017 | 18:08