МВР

Академия на МВР

 

"Цялостно сервизно обслужване на оборудване Xerox Doku Tech 6115 за нуждите на Академията на Министрерство на вътрешните работи" - чрез заплащане на месечна такса.

16 юни 2014

Покана

 

Документация

 

Протокол

 23 май 2017 | 18:08