МВР

Академия на МВР

 

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: "Преустройство и реконструкция на сграда на общежитие №1 при Акаде...

11 юли 2014

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: "Преустройство и реконструкция на сграда на общежитие №1 при Академия на МВР"

Покана

Документация

Задание за проектиране

Протокол

 

 

 

 23 май 2017 | 18:08