МВР

Академия на МВР

 

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“ в катедра „Наказателно-правни науки“ към факултет „Полиция“

02 сеп 2019

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в катедра "Наказателно-правни науки"

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,

ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба във факултет „Полиция“ при Академията на МВР на вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
КАТЕДРА „НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ НАУКИ“
- Главен асистент - 1 (една) вакантна длъжност.

Заповед № 8121К-11812/27.08.2019 г.

Обявата е публикувана във вестник "24 часа" от 02.09.2019 г. 

Протокол за допускане

Прикачени документи Протокол заключително интервю   (doc - 62,00KB) - 14 ное 2019 09:21
Обявление в Държавен вестник   (docx - 12,00KB) - 05 ное 2019 11:16
Протокол за допускане по ЗРАСРБ   (doc - 40,00KB) - 11 фев 2020 14:56

 11 февруари 2020 | 14:56