МВР

Академия на МВР

 

Конкурси за назначаване на държавна служба на длъжности за държавни служители по чл.142, ал.1, т.2 от ЗМВР