МВР

Академия на МВР

 

За контакт:

Академия на МВР

Адрес : София, бул. Александър Малинов №1

e-mail:academy[email protected]

факс: 974-37-85

За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:

тел.: 02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

Дежурна част:

тел.: 029829213