Навигация

Електронни услуги

Електронни услуги

 • Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи  За да подавате заявления чрез Портала за електронни административни услуги на МВР е необходимо :

  •  Да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията (www.crc.bg/files/_bg/Register_site_bg_062016.pdf). Валидността на подписа можете да проверите на https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/TestSign/Index.

  • Да разполагате с инсталиран софтуер както следва:
   • Java ver. 8 Update 91 или по-нов. Можете да изтеглите софтуера от www.java.com/en/download/. Необходимо е също в настройките на браузъра да бъде разрешено ползването на Java. Подробни инструкции за разрешаването на Java можете да намерите ТУК.
   • При операционна система Windows XP – браузър Mozilla Firefox ver. 43.0.1
   • При операционна система Windows 7/8/8.1/10 – браузър Internet Explorer 9/10/11 или Mozilla Firefox ver. 43.0.1 или по-висока. 


  • За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътната полиция), освен горепосочените браузъри, можете да ползвате и Chrome. При извършване на справки и плащания  не се изискват КЕП и Java.


 • Справка за валидност на български лични документи

 • Издаване на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС за български граждани, живеещи извън пределите на Република България  (е-услуга предоставяна от МВнР)