МВР

Дирекция "НС 112"

 

Контакти

Адрес:
1172 София,  ул. „Никола Габровски” 30
• Тел. (+359) 2 960 10 331
• Е-mail:[email protected]

 
Приемно време на Директора на ДНС 112:
вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. София 1172, ул."Никола Габровски" № 30

Граждани и организации могат да подават предложения и сигнали по смисъла на Глава VІІІ от АПК на следните електронни адреси, съгласно местоположението на случая, приет на тел. 112, както следва:

1.     За територията на области София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград – жалби се подават към Районен център 112 - София на електронен адрес:

[email protected]

Приемно време на Началник РЦ 112 - София: вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. София 1172, ул."Никола Габровски" № 30

2.     За територията на области Монтана, Видин, Враца, Плевен, Ловеч  – жалби се подават към Районен център 112 -  Монтана на електронен адрес:

[email protected]

Приемно време на Началник РЦ 112 - Монтана: вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 1

3.     За територията на области Русе, Разград, Велико Търново, Габрово, Силистра – жалби се подават към Районен център 112 -Русе на електронен адрес:

[email protected]

Приемно време на Началник РЦ 112 - Русе: вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. Русе, пл. “Свобода” № 6

4.     За територията на области Варна, Търговище, Шумен, Добрич - жалби се подават към Районен център 112 -  Варна на електронен адрес:

[email protected]

Приемно време на Началник РЦ 112 - Варна: вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. Варна, ул. “Д-р Лудвиг Заменхов” № 38

5.     За територията на области Бургас, Стара Загора, Ямбол, Сливен - жалби се подават към Районен център 112 -  Бургас на електронен адрес:

[email protected]

Приемно време на Началник РЦ 112 - Бургас: вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. Бургас, к-с. “Славейков” ТД – Освобождение

6.     За територията на области Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян - жалби се подават към Районен център 112 -  Кърджали на електронен адрес:

[email protected]

Приемно време на Началник РЦ 112 - Кърджали: вторник от 14:00 часа до 16:00 часа на адрес - гр. Кърджали, ул. “Беласица” № 3

 

ТЕЛЕФОНИ:
• Директор /секретарка/ (+359) 2 960 10 204
• Деловодство: (+359) 2 960 10 282
• Човешки ресурси (+359) 2 960 10 327