МВР

Дирекция "НС 112"

 

С ъ о б щ е н и е

19 авг 2019

Във връзка с преконфигурация и подмяна на хардуерна инфраструктура, свързана с услугата за достъп на хора със слухови и/или говорни увреждания до телефон 112 в периода 28-29.08.2019 г., е възможно да има затруднение в използването на услугата.

 27 август 2019 | 13:52