МВР

Дирекция "НС 112"

 

О Б Я В А З А Р А Б О Т А

16 авг 2019

В Дирекция “Национална система 112” – МВР е вакантна 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
Прикачени документи обява ЛРТП_БС   (doc - 62,00KB) - 16 авг 2019 17:21

 16 август 2019 | 17:22