МВР

Дирекция "НС 112"

 

31 юли 2018

Ирина Томова от Районен център 112 София: Ние сме първите, на които децата в риск разказват своята история

Експерти от Дирекция „Национална система 112“ взеха участие в информационно събитие по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“

Експерти от Дирекция „Национална система 112“ взеха участие в информационно събитие по проект  „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“. Бяха представени дейностите по проекта и очакваните резултати, както и ключови теми,като идеята е да се създаде пространство за дискусия и споделяне на личен опит от страна на експертите, ангажирани с работа по случаи на деца - жертви или в риск от насилие. Очаква се в процеса на работата по проекта да се постигне унифициран подход за работа с деца в риск или жертви на насилие. Чрез него ще се търси и усъвършенстване на нормативната база, отнасяща се до работата при подобни случаи. Проектът е съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз, а бенефициенти по него са Институтът по психология на МВР и Фондация „Институт по психология на групите“. 

В дискусията своя опит в координационния механизъм при работата с деца – жертви или в риск от насилие сподели г-жа Ирина Томова от Районен център 112 София. „Ние сме първите, на които децата в риск разказват своята история. Най-често ни търсят деца-жертви или свидетели на домашно насилие и на физически и психически тормоз между съученици. За десет години, от старта на ЕЕНСП 112 в национален мащаб, обажданията от непълнолетни лица с оплаквания от насилие са се увеличили“. Ирина Томова отчете успешното взаимодействие между телефон 112, полицията, Столична община и Националната линия за деца в риск 116 111при решаването на тези казуси.

Заместник-директорът на Института по психология – МВР и ръководител на проекта г-жа Даниела Николова подчерта доброто взаимодействието между екипа на телефон 112 и психолозите от института и изрази готовност за провеждане на обучение на операторите по приемането на сигнали, касаещи проблемни казуси с деца.

На събитието присъства директорът на ДНС 112 г-н Цветомир Цеков, представители на Агенцията за социално подпомагане, разследващи полицаи, прокурори и съдии, социални и клинични психолози.

Изображения

 03 август 2018 | 11:09