МВР

Дирекция "НС 112"

 

Познатите досега телефони за спешни повиквания 150, 160 и 166 няма да бъдат закривани

10 юни 2010

Интервю за БТА на директора на "Националната система 112" Стоян Граматиков - 10.06.2010г.

Въпрос: Как точно ще стане пренасочването?


Отговор: Пренасочването на номерата на Спешна медицинска помощ, полиция и пожарна към телефон 112 означава, че обажданията към тях ще постъпват в центровете 112. Този процес ще е неосезаем за гражданите и по никакъв начин няма да влоши качеството на услугата.
С пренасочването на телефони 150, 160 и 166 сигнализирането и активирането на компетентните служби от страна на гражданите ще се оптимизира съществено.
Например, когато при пътно-транспортно произшествие с пострадал, гражданин подаде сигнал на тел. 150, му се осигурява медицински екип. Инцидентът обаче изисква намесата и на полиция, пожарна и Гражданска защита. За активирането им е необходимо подаване на още три сигнала до тези служби. С постъпването на сигнала на тел. 112, тези служби ще бъдат активирани едновременно.

 

Въпрос: Колко оператори ще трябва да бъдат назначени на тел.112?


Отговор: В рамките на съществуващия щат ще бъдат назначени още около 100 служители в шестте районни центъра 112. Към момента това не е възможно поради недостатъчен фонд работна заплата, но този проблем ще бъде преодолян скоро. Кадровото осигуряване на районните центрове 112 ще отнеме продължителен период, необходим за избор, назначаване и специално обучение на служителите. Ето защо законодателят е предвидил процесът по пренасочване да бъде финализиран до 30 септември 2011 г.

 

Въпрос: Обмисля ли се вариант работещите в пожарната и полицията да се прехвърлят на работа в 112?


Отговор: Този въпрос не е от компетенцията на Дирекция "Национална система 112"- МВР. 

 

Въпрос: Как пряко това пренасочване ще бъде усетено от гражданите?


Отговор: Пренасочването им към телефон 112 означава, че когато гражданите набират телефони 150, 160 и 166, обажданията им щепостъпват в центровете 112. Този процес ще е невидим за гражданите и по никакъв начин няма да влоши качеството на услугата, а напротив, ще я оптимизира.

 

Въпрос: Има ли опасност да се получи период, в който да няма  работещи  спешни телефони?


Отговор: Не, такава опасност не съществува. Всички спешни номера ще продължат да функционират.  

 

Въпрос: Колко ще струва пренасочването и каква техника е нужна?


Отговор: Допълнителни финансови средства не са необходими.

 

Въпрос: Има ли опасност, когато всички линии бъдат пренасочени към тел. 112 чакането за свързване с оператор да стане по-дълго?


Отговор: Подобна опасност не съществува. Когато операторите в даден център 112 са заети, повикванията автоматично се пренасочват към свободен оператор от друг център, който поема обаждането и това е едно от многото предимства на системата 112.
 

Въпрос: Ще бъдат ли закрити номера 150,160 и  166 или дори  да се звъни на  тях обажданията ще се приемат от операторите на 112?


Отговор: Тези номера няма да бъдат закрити, тъй като са обществено популярни и наложени, хората ги познават и ползват от дълги години. Обажданията към тях ще постъпват в центровете 112.

 

Въпрос: Има ли подобна практика в други държави?


Отговор: Пренасочването на спешните повиквания към телефон 112 е европейска практика. Дания, Холандия и Румъния са пренасочили всички спешни повиквания към телефон 112. Предстои процесът да стартира и в останалите европейски страни, тъй като този подход е доказал своята ефективност.

Интервю на Димитър Абрашев

 23 май 2017 | 18:05