МВР

Дирекция "НС 112"

 

Интервюта

Познатите досега телефони за спешни повиквания 150, 160 и 166 няма да бъдат закривани

Интервю за БТА на директора на "Националната система 112" Стоян Граматиков - 10.06.2010г.

Въпрос: Как точно ще стане пренасочването?


Отговор: Пренасочването на номерата на Спешна медицинска помощ, полиция и пожарна към телефон 112 означава, че обажданията към тях ще постъпват в центровете 112. Този процес ще е неосезаем за гражданите и по никакъв начин няма да влоши качеството на услугата.
С пренасочването на телефони 150, 160 и 166 сигнализирането и активирането на компетентните служби от страна на гражданите ще се оптимизира съществено.
Например, когато при пътно-транспортно произшествие с пострадал, гражданин подаде сигнал на тел. 150, му се осигурява медицински екип. Инцидентът обаче изисква намесата и на полиция, пожарна и Гражданска защита. За активирането им е необходимо подаване на още три сигнала до тези служби. С постъпването на сигнала на тел. 112, тези служби ще бъдат активирани едновременно.

 

Въпрос: Колко оператори ще трябва да бъдат назначени на тел.112?


Отговор: В рамките на съществуващия щат ще бъдат назначени още около 100 служители в шестте районни центъра 112. Към момента това не е възможно поради недостатъчен фонд работна заплата, но този проблем ще бъде преодолян скоро. Кадровото осигуряване на районните центрове 112 ще отнеме продължителен период, необходим за избор, назначаване и специално обучение на служителите. Ето защо законодателят е предвидил процесът по пренасочване да бъде финализиран до 30 септември 2011 г.

 

Въпрос: Обмисля ли се вариант работещите в пожарната и полицията да се прехвърлят на работа в 112?


Отговор: Този въпрос не е от компетенцията на Дирекция "Национална система 112"- МВР. 

 

Въпрос: Как пряко това пренасочване ще бъде усетено от гражданите?


Отговор: Пренасочването им към телефон 112 означава, че когато гражданите набират телефони 150, 160 и 166, обажданията им щепостъпват в центровете 112. Този процес ще е невидим за гражданите и по никакъв начин няма да влоши качеството на услугата, а напротив, ще я оптимизира.

 

Въпрос: Има ли опасност да се получи период, в който да няма  работещи  спешни телефони?


Отговор: Не, такава опасност не съществува. Всички спешни номера ще продължат да функционират.  

 

Въпрос: Колко ще струва пренасочването и каква техника е нужна?


Отговор: Допълнителни финансови средства не са необходими.

 

Въпрос: Има ли опасност, когато всички линии бъдат пренасочени към тел. 112 чакането за свързване с оператор да стане по-дълго?


Отговор: Подобна опасност не съществува. Когато операторите в даден център 112 са заети, повикванията автоматично се пренасочват към свободен оператор от друг център, който поема обаждането и това е едно от многото предимства на системата 112.
 

Въпрос: Ще бъдат ли закрити номера 150,160 и  166 или дори  да се звъни на  тях обажданията ще се приемат от операторите на 112?


Отговор: Тези номера няма да бъдат закрити, тъй като са обществено популярни и наложени, хората ги познават и ползват от дълги години. Обажданията към тях ще постъпват в центровете 112.

 

Въпрос: Има ли подобна практика в други държави?


Отговор: Пренасочването на спешните повиквания към телефон 112 е европейска практика. Дания, Холандия и Румъния са пренасочили всички спешни повиквания към телефон 112. Предстои процесът да стартира и в останалите европейски страни, тъй като този подход е доказал своята ефективност.

Интервю на Димитър Абрашев

10 юни 2010

Стоян Граматиков: 60% гражданите на България са запознати с работата на телефона 112

Интервю на радио "Фокус" с директора на “Национална система 112” Стоян Граматиков - 11 февруари 2010 г.

Водещ: Първият ми въпрос към Вас е защо точно днешният ден е избран за Европейския ден на телефона за спешни повиквания 112?


Стоян Граматиков: През 1991 година на този ден 11 февруари ЕК взема решение в рамките на съюза да бъде внедрен телефонен номер за спешни повиквания 112, който да бъде единен за общността. Поради тази причина трите основни институции на ЕС – Европейската комисия, Европейския парламент, Европейски съвет, подписаха декларация, с която официализираха денят 11 февруари като празник на телефон 112.


Водещ: Свикнаха ли хората да използват този номер, вместо да звънят поотделно на полиция, пожарна, бърза помощ?


Стоян Граматиков: Телефон 112 набира все по-голяма популярност сред гражданите, което спомага за популяризиране на услугата. Това не е нещо, което става изведнъж. Това става постепенно с усилията на колегите от пресцентъра.


Водещ: Ако може изобщо да бъде направена такава статистика, може ли да кажем за какво най-често се звъни на спешния номер?


Стоян Граматиков: Много е разнообразен типът на инцидентите, който се обслужват на телефон 112. Най-често се звъни при нарушаване на обществения ред, при необходимост от спешна медицинска помощ, при пожари, бедствия, аварии, катастрофи, наводнения. Също така телефона се изполва при необходимост от намесата на КАТ при пътно-транспортни произшествия. Това са най-общо случаите, който обслужва телефон 112.


Водещ: Има някои много интересни детайли за чисто техническото набиране на номера, като примерно, че става от заключена клавиатура, даже, доколкото си спомням, и без батерия. Нека припомним тези полезни детайли.


Стоян Граматиков: Телефон 112 е безплатен, той може да бъде избиран директно без код на населеното място, т.е. 112 без кода на града, може да бъде избиран от телефон със заключена клавиатура и е достъпен от всяка една точка на страната, считано от 30 септември 2008г. Навсякъде, където съответни телекомутационен оператор, има покритие и телефон 112 е достъпен.


Водещ: Има ли нужда България от повече популяризиране на този номер?


Стоян Граматиков: Ако си спомняте резултатите  от последното проучване на ЕК, представена  от „Евробарометър”, България беше сред страните с най-информираните граждани в рамките на съюза по отношение  на услугата към телефонен номер 112. Проучването показа, че 60 % гражданите на територията на страната са запознати с работата на телефона. Това е един много висок процент, но останалите 40% не са за пренебрегване и ние работим в посока за популяризиране на услугата на номер 112.


Водещ: По какъв начин се работи за това?


Стоян Граматиков: Организираме различни мероприятия. Не отдавна направихме такова в Благоевград, в Югозападния Университет. Пред студенти представихме работата на системата. Също така и те зададоха и своите въпроси. Това е една от формите под които провеждаме кампаниите.


Интервю на Антонина НИКОВА.

02 юни 2010