МВР

Дирекция "НС 112"

 

Презентация на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер-112 (НССПЕЕН-112)

07 юни 2010

Презентация (PDF - 3.802k)

 23 май 2017 | 18:05