МВР

Дирекция "НС 112"

 

За контакт:

Адрес: 

1172 София,  ул. „Никола Габровски” 30
• Тел. (+359) 2 960 10 331
• Е-mail: [email protected]

ТЕЛЕФОНИ:
• Директор /секретарка/ (+359) 2 960 10 204
• Деловодство: (+359) 2 960 10 282
• Човешки ресурси (+359) 2 960 10 327