МВР

Дирекция "НС 112"

 

Европейският проект 112

112 е ключов елемент от безопасността на гражданите. Всеки европеец трябва да знае този номер и как да го използва, за да получи спешна помощ.

 

Майк Амароса,

председател на Фондация „112”

На 11 февруари 1991 г. Европейският съюз взема решение за създаване на телефон за спешни повиквания - 112. Датата е символична, защото съдържа в себе си цифрите на спешния номер. Решението е утвърдено на 29 юли същата година. Така се поставя началото на услугата 112, която гарантира безопасността на 500-милиона граждани, които живеят и пътуват в рамките на ЕС.

Европейският номер за спешни повиквания 112 е въведен като допълнение към националните номера за спешни повиквания, за да улесни достъпа до службите за спешно реагиране при извънредни ситуации в европейските страни. Директивите на ЕС изискват от дължавите-членки да обезпечат своите граждани с безплатен достъп до тези служби при набиране на 112 от мобилен или стационален телефон, далекосъобщителните оператори да предоставят информация за локализацията на повикващия, което е от особено значение когато лицето не е в състояние да посочи своето местоположение. В отговор на това, повикванията 112 трябва да предоставят на гражданите адекватен отговор и реакция. На практика това означава, че качеството на услугата 112 трябва да бъде едно и също, независимо от това дали телефонът се използва като  национален номер или в страните от ЕС. И накрая, страните от Съюза трябва да информират своите граждани и посетители за съществуването на 112 и за случаите, в които да го използват. С цел да насърчи и подпомогне страните от ЕС при гарантирането и задоволителното функциониране на телефон 112 в рамките на ЕС.

И докато досега Комисията съсредоточаваше своите усилия в осигуряването и достъпа до телефон 112 във всички държави-членки, днес акцентът е поставен в превръщането на 112 в надеждна услуга в цяла Европа и в инициране на информационни кампании за неговото популяризиране. Въпреки, че информираността за телефона значително се е повишила през последните години, изследванията на Европейската комисия сочат, че все още европейските граждани не са достатъчно добре информирани относно съществуването и функциите на 112. Те не са наясно, че могат да ползват номера в целия ЕС. Дори в страни, където 112 е обществено разпознаваем като национален номер за спешни повиквания, малцина знаят, че този номер функционира и в други страни от ЕС. Значителен е процентът на срещалите езикови проблеми в чужбина при ползването на услугата 112, което показва, че чуждоезиковият капацитет на центровете 112 трябва да бъде подобрен. Ето защо Комисията насърчава държавите-членки да засилят своите усилия в посока повишаване на информираността за функциите, предназначението и обхвата на телефон 112, в подчертаването на социалната значимост и ползите от спешния номер, в споделянето и обмена на опит, в засилването на мрежи по различни технически, икономически, правни и организационни въпроси на ниво ЕС. Комисията регулярно осъществява обмен на позиции и гледни точки със страните-членки в рамките на Комитета по комуникации и очертава най-добрите практики при въвеждането и работата на 112.

През 2009 г. Европейската комисия, Европейският Парламент и Съвета на Европа приеха съвместна декларация за създаване на „Европейски ден 112”, който да се отбелязва на 11 февруари всяка година в страните от Общността. На този ден европейските институции и държавите-членки организират инициативи, с които в общественото пространство се огласява информация за Единния европейски номер за спешни повиквания 112 – информационни кампании, пресконференции и др. На официална церемония в Брюксел ЕК награждава герои и политически лидери в няколко категории - за кураж на населението, на дете или представител на служба за спешна помощ, за постигнати резултати на спешни служби и за граждански инициативи. Обявяват се резултатите от ежегодното проучване на „Евробарометър” за популярността и нивото на обслужване на 112 в Европа. Тази година ЕК стартира многоезичен уебсайт 112 с достъпна и актуална информация за номер 112 в целия ЕС за повишаване информираността за телефона и нови интерактивни игри, насочени към децата.

За да насърчи знанията и правилното използване на телефон 112 в Брюксел беше учредена Фондация „112”, която работи в тясно сътрудничество с европейските служби за спешна помощ с акцент върху високото ниво на качество на услугата. Фондацията предложи на всички европейски страни да определят посланик на 112 - общественоизвестна личност на национално ниво, която да използва своя талант за популяризиране на 112 в страната си.

Асоциацията на Европейския номер за спешни повиквания (EENA), създадена през 1999 г., също работи активно за насърчаване на 112 през последните години. Асоциацията инициира и след проведен конкурс по интернет избра текст за химн на 112, /линк към химна/ който беше изпълнен за първи път от певицата Нора Ноян в Европейския парламент на 11 февруари 2009 г.

Повече информация за Фондация „112” можете да откриете тук.

Повече информация за EENA можете да откриете тук.