Р. България

МВР

 

Актуално

Въведена промяна в работно време на звената „Български документи за самоличност“

Считано от 01 декември 2021 г. дирекция „Български документи за самоличност“ въвежда следното работно време на звената БДС към Столичната дирекция на вътрешните работи и дирекцията, осъществяващи административно обслужване на гражданите – прием на заявления за издаване на български лични документи:

 звената БДС в районните управления (РУ) на територията на София:

- в делнични дни от 08.00 ч. до 17.45 ч. без обедна почивка, с единично прекъсване на работа за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки;

- в съботни дни – по график две дежурни звена от 08.30 до 14.30 ч.;

отдел БДС-СДВР, с адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

- в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч., с прием на заявления за издаване на лични карти и паспорти с такса за експресна услуга; единично прекъсване на работата от 13.00 ч. до 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки;

- всички съботни дни от 08.30 ч. до 14.30 ч., с прием на заявления за издаване на лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга;

Дирекция „Български документи за самоличност“, с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

- в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч.; единично прекъсване на работата от 13.00 ч. до 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Напомняме, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“, на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Гражданите следва да имат предвид, че в салоните за прием на заявления в определен/и период/и от време се извършва дезинфекция във връзка с разпоредените здравни противоепидемични мерки.

 

 

 

 


26 ное 2021

Информация от Дирекция "Български документи за самоличност"

Остава графикът на дежурствата на столичните звена "БДС" в съботните дни на месец декември

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си. Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

Информация относно административните услуги по линия на „Български документи за самоличност“, работното време и т.н. може да намерите на сайта на съответната областна дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес.

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ на територията на столицата.

График на дежурствата на столичните звена „БДС“ в съботните дни на месец декември:

Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София и отдел „Български документи за самоличност“ - СДВР в делнични дни е от 7.30 до 17.45 часа, без обедна почивка, прекъсването на работата в интервала 13 - 13.30 часа е за дезинфекция.

Дежурните звена БДС при СДВР ще работят в съботните дни на месец декември 2021, г. с работно време от 8:30 часа до 14:30 часа по следния график:

4 декември -   Пето и Шесто РУ
11 декември - Осмо и Девето РУ
18 декември - Първо и Второ РУ

Всяка събота със същото работно време отдел „Български документи за самоличност”- СДВР, на адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 48, приема заявления за издаване на български лични документи - лични карти и паспорти с такса за обикновена и експресна услуга с уточнението, че изготвеният документ по експресна услугата се получава в първия работен ден от следващата седмица.

Удължава се срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 267 от 16.02.2021 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед продължаващата криза във връзка с COVID-19, срокът  на валидност на свидетелствата за управление на МПС (СУМПС), който е изтекъл между 01.09.2020 г. и 30.06.2021 г. е удължeн с 10 месеца,  считано от датата на изтичане на срока на валидност. Ако на даден документ е разписан срок на валидност до 30.06.2021 г., то неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.

Важно допълнение: всички СУМПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г., и е изтекъл в периода 01.09.2020 г. до 30.06.2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01.07.2021 г. – която от двете дати е по-късната.

Регламент № 267/16.02.2021 г. е достъпен на български език на страницата на официалния вестник на Европейския съюз на адрес : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267&qid=1614256359985  

 

 


30 авг 2021

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа нa 04.12.2021г.

На границата с Република Сърбия
  
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
Няма изискване към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR тест на влизане в страната.На границата с Румъния: 

Трафикът е интензивен на ГКПП "Видин", ГКПП "Русе",ГКПП "Дуранкулак", ГКПП "Кардам" и ГКПП "Оряхово" на изход за товарни автомобили. 
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от която се налага 14-дневна карантина при влизане в Румъния. Не подлежат на карантина транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната, както и представилите съответните документи:  
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania 
Остава преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари".На границата с Гърция: 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

По информация на гръцките полицейски власти, всички влизащи в Гърция пътници с PCR или бърз антигенен тест за COVID-19 задължително ще бъдат проверявани чрез допълнителни бързи тестове от гръцки медицински служители.  
Всички влизащи в Гърция пътници трябва да имат предварително попълнен формуляр и получен QR код. Българскитe граждани, пътуващи с леки коли и автобуси, трябва да представят отрицателен  PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на Гърция, отрицателен бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа /включително и на хартиен носител/ или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, направена преди не по-малко от 14 дни. Пътуващите могат да представят и сертификат или положителна диагноза по метода PCR или антиген от 30 до 180 дни от датата на заболяването, посочена в него, който е издаден от оторизиран орган в съответствие с националното законодателство на английски, френски, немски, италиански, испански или руски език. Тези изисквания важат и за деца, навършили 12 години. През ГКПП „Ивайловград“ и ГКПП „Златоград“ гръцките власти не пропускат превозни средства и пешеходци.

 

На границата с Република Турция

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Българските граждани, желаещи да преминат през граничните пунктове с Турция, трябва да представят отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2, не по-стар от 72 часа, бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията. Пътуващите могат да представят също официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували Covid-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в страната.
Освободени от тези изисквания са екипажите на транспортните средства, децата до 6-годишна възраст и подрастващи под 18 години, които пътуват с родители с ваксинационен сертификат.


На границата с Република Северна Македония

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Всички български граждани, влизащи в Република Северна Македония, трябва да представят на границата сертификат за имунизация с две дози ваксина срещу Covid-19, документ за преболедуване на коронавирус или медицинско свидетелство с отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането. Чуждестранните граждани, преминаващи транзитно, ще могат да направят това в рамките на 5 часа с предварително подписана декларация на влизане, която ще трябва да приложат пред граничния контрол на изход от страната.  

04 дек 2021

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 6 часа нa 3 декември 2021г.

 

На границата с Република Сърбия: 
  
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
Няма изискване към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR тест на влизане в страната.На границата с Румъния: 

Трафикът е интензивен на ГКПП "Видин", ГКПП "Русе",ГКПП "Дуранкулак", ГКПП "Кардам" и ГКПП "Оряхово" на изход за товарни автомобили.
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от която се налага 14-дневна карантина при влизане в Румъния. Не подлежат на карантина транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната, както и представилите съответните документи:  
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania 
Остава преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари".На границата с Гърция: 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
По информация на гръцките полицейски власти, всички влизащи в Гърция пътници с PCR или бърз антигенен тест за COVID-19 задължително ще бъдат проверявани чрез допълнителни бързи тестове от гръцки медицински служители.  
Всички влизащи в Гърция пътници трябва да имат предварително попълнен формуляр и получен QR код. Българскитe граждани, пътуващи с леки коли и автобуси, трябва да представят отрицателен  PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на Гърция, отрицателен бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа /включително и на хартиен носител/ или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, направена преди не по-малко от 14 дни. Пътуващите могат да представят и сертификат или положителна диагноза по метода PCR или антиген от 30 до 180 дни от датата на заболяването, посочена в него, който е издаден от оторизиран орган в съответствие с националното законодателство на английски, френски, немски, италиански, испански или руски език. Тези изисквания важат и за деца, навършили 12 години. През ГКПП „Ивайловград“ и ГКПП „Златоград“ гръцките власти не пропускат превозни средства и пешеходци.

 

На границата с Република Турция

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Българските граждани, желаещи да преминат през граничните пунктове с Турция, трябва да представят отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2, не по-стар от 72 часа, бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията. Пътуващите могат да представят също официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували Covid-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в страната.
Освободени от тези изисквания са екипажите на транспортните средства, децата до 6-годишна възраст и подрастващи под 18 години, които пътуват с родители с ваксинационен сертификат.


На границата с Република Северна Македония

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Всички български граждани, влизащи в Република Северна Македония, трябва да представят на границата сертификат за имунизация с две дози ваксина срещу Covid-19, документ за преболедуване на коронавирус или медицинско свидетелство с отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането. Чуждестранните граждани, преминаващи транзитно, ще могат да направят това в рамките на 5 часа с предварително подписана декларация на влизане, която ще трябва да приложат пред граничния контрол на изход от страната.  

 


03 дек 2021

Затруднено е движението в пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас

Причината е катастрофа в района на 133-ти км /с. Войводиново/; трафикът се подпомага от полицейски екипи

Около 15.44 ч. в ОДМВР – Пловдив постъпила информация за цистерна с гориво, която се движила към София, но при неизяснени за сега обстоятелства преминала през средната разделителна мантинела в района на 133-ти км и навлязла в скоростната лента в посока Бургас. По първоначални данни няма пострадали. Движението към черноморието се осъществява в активната и аварийна ленти, трафикът се подпомага от два екипа полицейски служители. На място има и противопожарен екип. Очаква се тежкотоварното превозно средство да бъде изтеглено с репатрак. Апелираме водачите на автомобили да преминават с повишено внимание, както и да проявят търпение и толерантност за недопускане на други  пътни произшествия. 

 


02 дек 2021

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове

На границата с Република Сърбия: 
Трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на изход за товарни автомобили. 
Няма изискване към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR тест на влизане в страната.


На границата с Румъния: 
Трафикът е интензивен на ГКПП "Дунав мост-Видин" и на ГКПП "Дунав мост-Русе" на изход за товарни автомобили.
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от която се налага 14-дневна карантина при влизане в Румъния. Не подлежат на карантина транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната, както и представилите съответните документи:  
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania 
Остава преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари".


На границата с Гърция: 
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
По информация на гръцките полицейски власти, всички влизащи в Гърция пътници с PCR или бърз антигенен тест за COVID-19 задължително ще бъдат проверявани чрез допълнителни бързи тестове от гръцки медицински служители.  
Всички влизащи в Гърция пътници трябва да имат предварително попълнен формуляр и получен QR код. Българскитe граждани, пътуващи с леки коли и автобуси, трябва да представят отрицателен  PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на Гърция, отрицателен бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа /включително и на хартиен носител/ или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, направена преди не по-малко от 14 дни. Пътуващите могат да представят и сертификат или положителна диагноза по метода PCR или антиген от 30 до 180 дни от датата на заболяването, посочена в него, който е издаден от оторизиран орган в съответствие с националното законодателство на английски, френски, немски, италиански, испански или руски език. Тези изисквания важат и за деца, навършили 12 години. През ГКПП „Ивайловград“ и ГКПП „Златоград“ гръцките власти не пропускат превозни средства и пешеходци.

 

На границата с Република Турция: 
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Българските граждани, желаещи да преминат през граничните пунктове с Турция, трябва да представят отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2, не по-стар от 72 часа, бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията. Пътуващите могат да представят също официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували Covid-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в страната.
Освободени от тези изисквания са екипажите на транспортните средства, децата до 6-годишна възраст и подрастващи под 18 години, които пътуват с родители с ваксинационен сертификат.
 

На границата с Република Северна Македония
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Всички български граждани, влизащи в Република Северна Македония, трябва да представят на границата сертификат за имунизация с две дози ваксина срещу Covid-19, документ за преболедуване на коронавирус или медицинско свидетелство с отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането. Чуждестранните граждани, преминаващи транзитно, ще могат да направят това в рамките на 5 часа с предварително подписана декларация на влизане, която ще трябва да приложат пред граничния контрол на изход от страната.  

 


02 дек 2021

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа нa 01.12.2021г.

На границата с Република Сърбия: 
  
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
Няма изискване към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR тест на влизане в страната.На границата с Румъния: 

Трафикът е интензивен на ГКПП "Дунав мост-Видин" и "ГКПП Оряхово" на изход за товарни автомобили. Фериботната платформа Оряхово-Бекет не работи поради лоши МТО условия.
България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“, за пътуващите от която се налага 14-дневна карантина при влизане в Румъния. Не подлежат на карантина транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си на територията на страната, както и представилите съответните документи:  
https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania 
Остава преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари".На границата с Гърция: 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
По информация на гръцките полицейски власти, всички влизащи в Гърция пътници с PCR или бърз антигенен тест за COVID-19 задължително ще бъдат проверявани чрез допълнителни бързи тестове от гръцки медицински служители.  
Всички влизащи в Гърция пътници трябва да имат предварително попълнен формуляр и получен QR код. Българскитe граждани, пътуващи с леки коли и автобуси, трябва да представят отрицателен  PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на Гърция, отрицателен бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа /включително и на хартиен носител/ или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, направена преди не по-малко от 14 дни. Пътуващите могат да представят и сертификат или положителна диагноза по метода PCR или антиген от 30 до 180 дни от датата на заболяването, посочена в него, който е издаден от оторизиран орган в съответствие с националното законодателство на английски, френски, немски, италиански, испански или руски език. Тези изисквания важат и за деца, навършили 12 години. През ГКПП „Ивайловград“ и ГКПП „Златоград“ гръцките власти не пропускат превозни средства и пешеходци.

 

На границата с Република Турция

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Българските граждани, желаещи да преминат през граничните пунктове с Турция, трябва да представят отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2, не по-стар от 72 часа, бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията. Пътуващите могат да представят също официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували Covid-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в страната.
Освободени от тези изисквания са екипажите на транспортните средства, децата до 6-годишна възраст и подрастващи под 18 години, които пътуват с родители с ваксинационен сертификат.

На границата с Република Северна Македония

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Всички български граждани, влизащи в Република Северна Македония, трябва да представят на границата сертификат за имунизация с две дози ваксина срещу Covid-19, документ за преболедуване на коронавирус или медицинско свидетелство с отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането. Чуждестранните граждани, преминаващи транзитно, ще могат да направят това в рамките на 5 часа с предварително подписана декларация на влизане, която ще трябва да приложат пред граничния контрол на изход от страната.  


01 дек 2021

Условия за влизане в България, считано от 1 декември 2021 г.

Временните противоепидемични мерки се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването

Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки за влизане на лица, пристигащи от други държави на територията на Република България от 01.12.2021 г., съобразно оценка на разпространението на covid–19 в съответната държава:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd-01-977_26112021.pdf

Лицата, които подлежат на здравен контрол,  се допускат на територията на Република България само през следните гранични контролно-пропускателни пунктове: ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП „Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Сомовит-Никопол“, ГКПП „Русе“, ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Илинден“;  ГКПП „Маказа“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Връшка чука“;  ГКПП "Калотина“; ГКПП „Олтоманци“;  ГКПП "Стрезимировци", ГКПП „Гюешево",  „ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП "Златарево".
 


30 ное 2021

Новини

Столични полицаи разкриха модерно оборудвана оранжерия за отглеждане на марихуана в домашни условия

Иззети са 428 саксии  със засадени растения в различен стадий на растеж. В хода на полицейска операция за противодействие на престъпления свързани с наркотици служители на сектор „Наркотици“ при СДВР, проведена вчера, е задържан  45-годишен, криминално проявен . При последвалите процесуално- следствени действия на адреса му във вилна зона „Люлин“,  в  постройка до къщата  полицаите са разкрили домашно обособена оранжерия за отглеждане на марихуана, оборудвана с различни технологии и химикали подпомагащи растежа на растенията. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на материалите в СГП на задържания днес е повдигнато обвинение по чл. 354 а. Наложена му е марка „парична гаранция“ в размер на 2 000 лв.

 

04 дек 2021

1803 ареста по време на Европейските дни за противодействие на финансовите мулета

​Българските правоохранителни органи идентифицираха 96 финансови мулета, четирима набирачи и 222 жертви на престъпната дейност

 

Международната операция за противодействие на финансовите мулета (European Money Mule Action, EMMA7) е координирана от Европол в сътрудничество с 26 държави, Евроджъст, Интерпол, Европейската банкова федерация (EBF) и FinTech FinCrime Exchange. Съвместните действия доведоха до 1803 ареста и идентифицирането на над 18 000 финансови мулета. Установено е също така, че финансови мулета са били използвани за пране на пари, добити чрез широк спектър от онлайн измами, сред които измами при електронна търговия и фишинг.

В хода на оперативните действия, проведени в периода 15 септември – 30 ноември, са идентифицирани 18 351 финансови мулета и 324 набирачи. Арестувани са 1803 души и са започнати 2503 разследвания. Докладваните измамни транзакции са 7000 и са предотвратени загуби в размер на 67,5 милиона евро.

На територията на България в действията по ЕММА участват ГД „Борба с организираната престъпност“ – МВР, прокуратурата, а като партньор е привлечена Асоциацията на банките в България. В хода на действията у нас правоохранителните органи са идентифицирали 96 финансови мулета, четирима набирачи и 222 жертви на престъпната дейност. Установени са 177 неправомерни транзакции на обща стойност 5 507 559 евро, като са предотвратени щети в размер на 5 817 504 евро (блокирани неоторизирани преводи).

За тези около два месеца и половина правоприлагащи органи, финансови институции и частния сектор обединиха усилия срещу прането на пари в Европа, Азия, Северна Америка, Колумбия и Австралия. Освен фокуса върху „изпирането“ на печалби чрез мрежи от финансови мулета, разследващите насочиха вниманието си и върху добиване на информация за източниците на тези незаконни печалби, хвърляйки повече светлина върху размера и естеството на престъпните икономики, които финансовите мулета обслужват.

 

 

Проектът European Money Mule Action (EMMA) е създаден през 2016 г. по инициатива на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация. Изграден е около идеята, че споделянето на публично-частна информация е от ключово значение за борбата със сложните съвременни престъпления.

Участващи държави: Австралия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Колумбия, Молдова, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Сингапур, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хонконг-Китай, Чехия, Швейцария, Швеция.

 

03 дек 2021

Съвместният контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Гърция и Турция отбеляза 5 години от създаването си

​Опитът ни през годините показва, че колкото по-активно се използват възможностите на центъра от всички ангажирани институции, толкова по-добри са резултатите от тяхното професионално взаимодействие – заяви на церемонията главният секретар на МВР

 

На ГКПП "Капитан Андреево" бе официално отбелязана петата годишнина от откриването на Съвместния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Гърция и Турция. Центърът бе открит през 2016 г. и през последните пет години се доказа като един от най-важните инструменти на тристранното сътрудничество по охраната на границите, противодействието на нелегалната миграция, борбата срещу трафика на хора, контрабандата и митническите нарушения.

В изказването си по време на официалното събитие главен комисар Петър Тодоров, главен секретар на МВР, заяви, че центърът е уникален по вида си и представлява доказала се форма на работещо партньорство между три съседни страни: две държави членки и държава кандидат за членство в ЕС в лицето на Република Турция. "Опитът ни през годините показва, че колкото по-активно се използват възможностите на съвместния център от всички ангажирани институции, толкова по-добри са резултатите от тяхното професионално взаимодействие. Това води след себе си и до още по-интензивен обмен на информация и своевременни действия във всеки отделен случай."

Ръководителят на гръцката делегация, генерал майор Димитриос Малиос, заяви, че отбелязването на петата годишнина на съвместния контактен център демонстрира общата воля и готовност на трите държави да си взаимодействат още по-ефективно в отговор на общите предизвикателства за сигурността. Ръководителят на турската делегация Мехмет Акташ, генерален директор на Националната полиция на Турция, сподели, че съвместният контактен център е един от най-добрите примери за засилено регионално сътрудничество и модел на взаимодействие в отговор на предизвикателствата на нелегалната миграция, трансграничната организирана престъпност в различните й форми и проявления.

В края на официалното събитие главният секретар на МВР изрази още веднъж увереност, че съвместният контактен център ще продължи да се развива и доказва и в бъдеще като символ на взаимно доверие и ефективно партньорство между България, Гърция и Турция. Ръководителите на трите делегации заявиха единодушно ангажимент, че дейността на центъра може да се промотира като добра практика, която и други държави да последват и прилагат в техните региони.

  

 


03 дек 2021

Пътна полиция с препоръки към студентите, които ще поемат към местата за празнуване с кола

 

В навечерието на студентския празник – 8 декември, от Пътна полиция отправят апел за отговорно и безопасно шофиране към младите хора, които ще поемат на път с колите си през следващите дни. Нека празнуващите не забравят, че на пътя не са сами и носят отговорност както за своя, така и за живота на останалите участници в движението.

Важно е предварителното информиране за прогнозата за времето, за ремонти по избрания маршрут и за алтернативни пътища. Проверката на състоянието на превозното средство, с което ще пътуват, е задължителна - то трябва да е заредено с достатъчно гориво и течности за отделните му системи. През зимния сезон колите трябва да са с гуми, подходящи за условията или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. Ако парното не работи и до отпътуването повредата не може да бъде отстранена, се препоръчва намирането на друг превоз.

В автомобила трябва да има светлоотразителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка и резервна гума. По време на път могат да се случат множество непредвидени ситуации, ето защо е добре в колата да има буксирно въже, зарядни устройства за акумулатор и зареден мобилен телефон.

Нека шофира най-опитният както на отиване, така и на връщане. Ако нямате опит в шофирането при зимни условия, поинтересувайте се от експерти как да реагирате при попадане в аквапланинг, при обилен дъжд, снеговалеж, заледявания и други „климатични капани“. Задължително за празнуващите, на които предстои да шофират, е да си осигурят време за възстановяване както от веселбата, така и от алкохола.

При попадне в рискова ситуация, първо сигнализирайте на 112, а след това на близките, на приятели.

 

Препоръки на Пътна полиция при пътуване с личен транспорт

 

НАЙ-ВАЖНОТО:

- Шофирайте само на трезво! Не шофирайте пили или дрогирани!

- Ако чувствате умора или сънливост, не тръгвайте на път!

- Ако по време на път се чувствате зле, отбийте и си починете!

- Бъдете концентрирани, не отклонявайте вниманието си при шофиране!

- Не участвайте в нерегламентирани състезания (гонки)!

 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ:

- личната карта, свидетелството за управление на МПС;

- документите на автомобила;

- сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

- документа за платена пътна такса;

- документа за преминат годишен технически преглед;

- финансови средства.

 

ПРЕДИ ПОТЕГЛЯНЕ ПРОВЕРЕТЕ:

- изправността на спирачките, чистачките парното и светлините;

- за наличието на резервна гума и инструменти за смяна – нека са на достъпно място; 

- на достъпно място ли са аптечката (напълно оборудвана и с медикаменти в срок на годност) и светлоотразителната жилетка,

- имате ли обезопасителен триъгълник и пожарогасител (с преминат годишен преглед).

 

ЗА ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ ЗАРЕДЕТЕ:

- достатъчно гориво;

- храна и вода за из път;

- препарат против замръзване на уплътнители и чистачки;

- сложите и одеяло.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОМИСЛЕТЕ:

- по кой маршрут да минете;

- ако не шофирате, правоспособен водач ли ще кара колата;

- че това не е най-подходящото време новите водачи да се учат да шофират;

- за сигурността на всички в автомобила – важно е да сте с поставени предпазни колани;

- за онзи, който ще шофира на връщане – нека да спре да пие алкохол навреме и да се възстанови преди потеглянето на път.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОСВЕДОМЕТЕ:

- за спасителните служби в района и за начините за връзка с тях;

- има ли мобилен обхват в района и на мястото на купона;

- има ли бензиностанция наблизо.

 

 

Задължително съдържание на аптечката в автомобила:

- Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх - 5 см/1 м) – 1;

- Марлен бинт - 5 см /5 м – 2;

- Марлен бинт - 8 см /5 м – 2;

- Марлен бинт - 10 см /5 м – 2;

- Пакет медицински памук - 25 г – 1;

- Стерилни превръзки за повърхностни рани - 10 см/10 см – 4;

- Стерилни превръзки за повърхностни рани - 40 см/60 см – 1;

- Пластир за рани - 3 см/6 см х 4 бр. - 2 опаковки;

- Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка - 2,5 см/2,5 м – 1;

- Триъгълна кърпа - 96 см/96 см/136 см – 2;

- Стерилни полиетиленови ръкавици голям размер - 2 чифта;

- Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности - 200 мл;

- Безопасни игли – 6;

- Ножици с тъпи върхове – 1;

- Уред за обдишване – 1.

     

При нужда от помощ се обадете на телефон 112.

 

Пътна полиция пожелава на всички весел празник, приятно и безопасно пътуване!

 

 


03 дек 2021

Открадната скъпа кола е открита в автоморга в Перник

Реализацията е на служители на ГДНП и колегите им от областите дирекции на МВР в Благоевград и Перник

Полицейските действия стартирали след сигнал на 26 ноември, подаден във 02 РУ Благоевград от жител на града за противозаконно отнет скъп лек автомобил. При разследването, проведено от служители на ГДНП и ОДМВР-Благоевград, било установено, че превозното средство е отнето на 23 ноември и е транспортирано и укрито в  Перник. След последващи действия, вчера била предприета проверка на авгоморга на територията на миньорския град. Там униформените открили части с механично заличени номера, ключ от същата марка кола, заявена за открадната от Благоевград, както и двигател, скоростна кутия, седалки и арматурно табло от друг скъп лек автомобил, отнет от гр. София в края на месец ноември 2021 г.

Работата по установяване на извършителите на деянията продължава.


03 дек 2021

Успешна съвместна операция на служители от ГДБОП и Федералната криминална служба на Германия

Съвместна  полицейска операция срещу разпространението на наркотици е проведена на територията на ФРГ – области Северен Рейн – Вестфалия и Хесен и на област Търговище у нас. Действията са във връзка с водено разследване от прокуратурата на Франкфурт на Майн - ФРГ, образувано в края на 2020 г. Операцията е резултат от координация между БКА /Федералната криминална служба на Федерална Република Германия/, Прокуратурата на Франкфурт на Майн, ГДБОП и Специализираната прокуратура на Република България. 

На територията на Германия са задържани общо 12 български граждани. На петима от тях са повдигнали обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, действаща на територията на гр. Франкфурт, както и за притежание и разпространение на наркотични вещества. Извършени са претърсвания на 14 адреса, намерени и иззети са  множество доказателства във връзка с разследването.

На територията на Република България е изпълнена Европейска заповед за разследване, като са претърсени адреси на територията на гр. Попово и с. Кардам, общ. Търговище. Намерени и иззети са документи, компютърни конфигурации, мобилни телефони, имащи отношение към разследваното престъпление. Иззетите веществени доказателства ще бъдат предадени на Прокуратурата на Франкфурт на Майн за приобщаване към воденото разследване.                   

Успешното финализиране на случая е резултат на едногодишните усилия на служители от Областната криминална служба в Хесен и Прокуратурата на Франкфурт на Майн – ФРГ от една страна и на ГДБОП и Специализираната прокуратура - от друга.

Операцията е пример за прилагането на добри практики на ниво международно сътрудничество между страни – членки на ЕС в областта на правоприлагането и противодействието на организираната престъпност.                                           

 

 

03 дек 2021

Заместник –министър Катинов сe срещна с Ръководителя на Секретариата на РАИ

Работната среща на заместник-министъра на вътрешните работи  Венцислав Катинов и Десислава Гоцкова, ръководител на Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ), бе проведена на 2 декември т.г. 

Теми на разговора бяха последните развития по изпълняваните от РАИ проекти и бъдещите насоки в нейната дейност, както и  подкрепата, която тази организация би могла да окаже в работата на компетентните органи на участващите държави, ангажирани с превенцията и борбата с корупцията. Обсъдени бяха възможностите за взаимодействие с други международни и регионални форуми, активни в тази област. Ръководителят на Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива даде висока оценка за участието на компетентните български структури в изпълняваните инициативи и изрази очакване за продължаване и засилване на изграденото успешно взаимодействие.

Двамата изразиха единодушна позиция, че РАИ притежава добър потенциал не само да продължи да подпомага сътрудничеството в тази област, но и да покаже усилията и добрите практики, прилагани в страните от региона в областта на превенцията и борбата с корупцията.

РАИ е регионална инициатива, в рамките на която държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора),  България, Румъния, Хърватия и Молдова споделят опит и добри практики, дефинират и прилагат регионални приоритети за по-ефективна борба с корупцията и участват в съвместни проекти с антикорупционна насоченост. България е участник в инициативата от 2007 г. и е една от страните, подписали Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията.

 

 


03 дек 2021

По заповед на министъра на вътрешните работи, започва цялостен анализ на Закона за движение по пътищата

Работна група, определена със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, започва работа по анализ на сега действащия Закон за движение по пътищата. Целта е да се направи цялостен преглед на нормативната база. В условията на действащия ЗДвП не се постигат в цялост целите, заложени в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България ‪2021-2030 г., е посочено в мотивите към заповедта. За формиране на трайна тенденция на намаляване на броя на тежките пътнотранспортни произшествия и на пострадалите е необходимо да се продължат усилията за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща правилата за движение по пътищата, задълженията и отговорностите на всички участници. Както и да се създадат ефективни механизми и ред за бързо връчване на фишове, електронни фишове и наказателни постановления, както и за ефективно и своевременно изпълнение на наложените наказания. Специално внимание групата трябва да обърне и на отговорностите на всички институции по отношение на пътната безопасност и взаимодействието им. На базата на анализа ще бъдат изготвени конкретни предложения и препоръки, включително – за това дали е необходим изцяло нов закон. Те ще бъдат подложени на широка дискусия с участието на експерти и всички структури, ангажирани с проблемите на пътната безопасност.
 

03 дек 2021

Услуги и полезна информация

сигнали и съвети

Мобилно приложение