Р. България

МВР

 

Финансови отчети по политики и програми

 

1-во тримесечие

  • Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация  за разходите по бюджетни програми по бюджета на МВР към 31.03.2018 г.         
  • Разшифровка на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на МВР към 31.03.2018 г.   

2-ро тримесечие

  • Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация  за разходите по бюджетни програми по бюджета на МВР към 30.06.2018 г.         
  • Разшифровка на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на МВР към 30.06.2018 г. 

3-то тримесечие

  • Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация  за разходите по бюджетни програми по бюджета на МВР към 30.09.2018 г.
  • Разшифровка на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на МВР към 30.09.2018 г.

4-то тримесечие

  • Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация  за разходите по бюджетни програми по бюджета на МВР към 31.12.2018 г.
  • Разшифровка на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на МВР към 31.12.2018 г.