Р. България

МВР

 

Финансови отчети по политики и програми

 

1-во тримесечие

 

2-ро тримесечие

 

3-то тримесечие


4-то тримесечие


    •  Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към 31.12.2017 г. 
    •  Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.
    •  Разшифровка на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на МВР към 31.12.2017 г.