Р. България

МВР

 

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2019 г.

1-во тримесечие

   1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
   2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.
   3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма "Бюджет". към 31.03.2019 г.
   4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-КСФ. към 31.03.2019 г.
   5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-ДЕС. към 31.03.2019 г.
   6. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово-правна форма СЕС-ДМП. към 31.03.2019 г.

 2-ро тримесечие

   1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
   2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.
   3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма "Бюджет". към 30.06.2019 г.
   4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-КСФ. към 30.06.2019 г.
   5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-ДЕС. към 30.06.2019 г.
   6. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово-правна форма СЕС-ДМП. към 30.06.2019 г. 


3-то тримесечие

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.
3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма "Бюджет". към 30.09.2019 г.
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-КСФ. към 30.09.2019 г. 
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-ДЕС. към 30.09.2019 г.
6. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово-правна форма СЕС-ДМП. към 30.09.2019 г.