Р. България

МВР

 

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2020 г.

1-во тримесечие

   Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МВР към 31.03.2020г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР към 31.03.2020 г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз -КСФ на МВР към 31.03.2020г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз -ДЕС на МВР към 31.03.2020г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз -ДМП на МВР към 31.03.2020г.
   Сборен касов отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР към 31.03.2020г.

2-ро тримесечие

   Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МВР към 30.06.2020 г.
    Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР към 30.06.2020 г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз -КСФ на МВР към 30.06.2020 г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз -ДЕС на МВР към 30.06.2020 г.
   Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз -ДМП на МВР към 30.06.2020 г.
   Сборен касов отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР към 30.06.2020 г.