Р. България

МВР

 

Отчет за дейността

 

      • Резюме за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи през 2020 г.

       • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи  през 2020 г. 

 

       • Резюме за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за първо полугодие на 2020

       • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за първо полугодие на 2020 г.

       • Резюме за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за   2019 г.

       • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.

  • Резюме за изпълнението на програмния бюджет  на Министерството на вътрешните работи  през  първото шестмесечие на 2019 г.

 

  • Отчет за изпълнението на програмния бюджет  на Министерството на вътрешните работи  през първото шестмесечие на 2019 г.
  • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.


  • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи към първото шестмесечие на 2018 г.