Р. България

МВР

 

Отчет за дейността

  • Резюме за изпълнението на програмния бюджет  на Министерството на вътрешните работи  през  първото шестмесечие на 2019 г.

 

  • Отчет за изпълнението на програмния бюджет  на Министерството на вътрешните работи  през първото шестмесечие на 2019 г.
  • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.


  • Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи към първото шестмесечие на 2018 г.