Р. България

МВР

 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета 2020

 • Януари

      1.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР - финансово правна форма „Бюджет"  към 31.01.2020 г. в лева. 
      2.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ
      3.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС .
      4.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
      5.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР -финансово правна форма Чужди средства .

 

 •  Февруари

          1.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет" към 29.02.2020 г. в лева. 
          2.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
          3.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
          4.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР  - финансово правна форма СЕС-ДМП.
          5.   Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР-финансово правна форма Чужди средства .

     

 •  Март

          1. Отчет  за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет" към 31.03.2020 г. в лева.
          2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ  .
          3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
          4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР  - финансово правна форма СЕС-ДМП.
          5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР -финансово правна форма Чужди средства .
     
     

 •  Април

          1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет"   към 30.04.2020 г. в лева.
          2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
          3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС .
          4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
          5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР-финансово правна форма Чужди средства . 
          6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
          7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи

    

 • Май   

       1. Отчет  за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет"  към 31.05.2020 г. в лева.
       2. Отчет  за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи


 • Юни  

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет"  към 30.06.2020 г. в лева.
       2. Отчет  за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи


 • Юли  

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет"  към 31.07.2020 г. в лева.
       2. Отчет  за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи

    

 •  Август

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет"  към 31.08.2020 г. в лева.
       2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи

 •  Септември

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет"  към 30.09.2020 г. в лева.
       2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС  .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи 

      

  • Октомври       

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет" към 31.10.2020 г. в лева.
       2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи

  • Ноември      

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет" към 30.11.2020 г. в лева.
       2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи


  • Декември     

       1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР- финансово правна форма „Бюджет" към 31.12.2020 г. в лева.
       2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ .
       3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС .
       4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП .
       5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МВР- финансово правна форма Чужди средства .
       6. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки
       7. Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му на Министерство на вътрешните работи