Р. България

МВР

 

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

 

2017

 


 

  • Юли

           

 1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР - финансово-правна форма "Бюджет" към 31.07.2017г.

 2.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.

 3.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ към 31.07.2017 г.

 4.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС-ДЕС към 31.07.2017 г.

 5.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП към 31.07.2017 г.

 

  • Септември

   

1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР - финансово-правна форма "Бюджет" към 30.09.2017 г.

2.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

3.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ към 30.09.2017 г.

4.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС - ДЕС към 30.09.2017 г.

5.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП към 30.09.2017 г.

 

    • Октомври

1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР - финансово-правна форма "Бюджет" към 31.10.2017 г.

2.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.

3.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ към 31.10.2017 г.

4.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС - ДЕС към 31.10.2017 г.

5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП към 31.10.2017 г.

  

    • Ноември

 

1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР - финансово-правна форма "Бюджет" към 30.11.2017 г.

2.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.11.2017 г.

3.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ към 30.11.2017 г.

4.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС - ДЕС към 30.11.2017 г.

5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП към 30.11.2017 г.

 

  • Декември

   

1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР - финансово-правна форма "Бюджет" към 31.12.2017 г.

2.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

3.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МВР - финансово правна форма СЕС-КСФ към 31.12.2017 г.

4.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР - финансово правна форма СЕС - ДЕС към 31.12.2017 г.

5.  Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР - финансово правна форма СЕС-ДМП към 31.12.2017 г.