Р. България

МВР

 

Миграционна статистика

Справки относно миграционната обстановка в Република България

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.