Р. България

МВР

 

Миграционна статистика

Справки относно миграционната обстановка в Република България

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.