Република България

МВР

 

Миграционна статистика

Справки относно миграционната обстановка в Република България

2017 г.

2016 г.

2015 г.