Р. България

МВР

 

ОД на МВР Сливен

На 4 юли 2012 г.  като част от тържествата по повод празника на МВР и отбелязване на 133 годишнината от създаването на МВР, директорът на Областна дирекция на МВР – Сливен комисар Н. Геджев откри музеен кът в сградата на дирекцията. На откриването присъстваха кмета, областния управител на Сливен, колеги от дирекцията, РИМ – гр. Сливен, журналисти и общественици.
Богатият снимков и документален материал, представен в експозицията, илюстрира съществени моменти от историята на сливенската полиция от 1878 до днес. В резултат на задълбочената събирателска и проучвателска работа, извършена от екипа на Музея на МВР, бяха открити и много нови материали – снимки и документи, с които бе  обогатена историята на министерството.