Р. България

МВР

 

Изложба "80 години Дирекция на полицията"

 

На 8 ноември 2005 г. в рамките на честването на професионалния празник на полицията,  в Музея на МВР  министърът на вътрешните работи откри юбилейната изложба “80 години Дирекция на полицията”. В нея с представянето на богат документален и веществен материал от фонда на музея се проследява създаването,  развитието и работата на Дирекция на полицията през различните периоди. В този интересен разказ за традициите и за най-новите методи в полицейската работа бяха показани интересни случаи от дейността на криминална и стопанска полиция, работата на криминалистите и психолозите, нашата полиция такава каквато познаваме и често не познаваме.