Р. България

МВР

 

Изложба „Непознати картини”

Музеят на МВР съвместно с Академията на МВР представя изложба живопис „Непознати картини”, която бе открита от заместник-министъра на вътрешните работи Павлин Димитров на 21 май 2010 г. в Заседателната зала на Академията.

 

Живописните платна са малка част от богата колекция от художествени произведения от фонда на Музея със сюжетно и стилово многообразие. Те представят теми, свързани с дейността на МВР по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, противопожарната безопасност, охрана на държавната граница, контрола на движението по пътищата и др. от различни периоди на 131-годишната история на Министерството на вътрешните работи.
Камерната експозиция от 9 платна представя български майстори на четката от 1980-те години и предизвиква интерес с това, че творбите са показвани еднократно в общи и национални художествени изложби и остават неизвестни за широката публика.
Пред посетителите са “непознатите” картини, разкриващи полицейския и живия живот. Малко са случаите и поводите, когато творците посягат към четката и перото да нарисуват или опишат действително непознатото.
Защо непознатите картини! Нарисувани и изживени, десетилетия стоят в музейните фондове, като че ли да покажат че отдавна са забравени идеите и мечтите, с които са рисувани. Социално поръчани (нека употребим този израз), те и до днес носят особен заряд със своите качества: младост, възторженост, чувственост. Във фондовете попадат чрез откупка след преминала успешна изложба или чрез контракт и договаряне за цена и собственост.
Кои картини и кои художници се връщат на публиката?
Картини, рисувани в края на 70-те и началото на 80-те, в общия порив на отбелязването на 1300-годишния юбилей на българската  държава, в условията на отстояването и доказването на “соцреализма”, днес техният стил е определян като “експресивен реализъм”. Художници, на практика осъществили идеята за децентрализация на художествения живот в страната, създали многобройни “провинциални” групи на СБХ (те рисуват във Варна, Русе, Кюстендил, София). Не всички са известни на широката публика. Но всички имат една обща черта: доверието към службите за обществен ред. Това са хората, които показват героичното и възвишеното, скромното и ежедневното в труда на служителя от МВР.
 
1. “Портрет на Васил Левски” на Сергей Ивайлов. Левски е привличал величини като Борис Ангелушев, Калина Тасева, Васил Стоилов. Може би не случайно Ивайлов предоставя картината си на фонда на МВР. Художникът, автор на копие на Мона Лиза, изложено в Лувъра едва ли знае, че Левски е човекът употребил и въвел понятието “полиция” в неговия съвременен европейски смисъл на думата в глава VІІ от Наредата до работниците за освобождение на България от 1871 г.

 

2. “Стоп” на Димитър Трайков. Модерният Сталкер от Варна, днешният гуру на модерният дизайн рисува тази картина през 1982 г. и още три със сюжет, свързан с охраната на обществения ред. “Имаше тесни връзки между органите и художниците - сподели с мен - имахме много приятели в пожарната, КАТ, сред граничарите”.

3. Хиперреалистичното търсене на Мая Горова откриваме в “Проверка” от 1984 г. Софийската художничка е известен автор на пейзажи, натюрморти и символното претворяване върху платното на човешката история и философия. Нейният предметен свят, изпипан до най-дребния детайл, излъчва ритуалната способност на вещите да прелеят извън човешкото време. За нея Светлин Русев казва: “Тя не илюстрира, не обяснява, тя превежда различните култури чрез своите видения за доброто”.

4. Експресивните мазки в пейзажа “Булевард” (1981 г.) на Людмила Светичкова, които излъчват светлина и радост .

5. “Инструктаж” на Валентин Витанов.

6. “Патрул 5” на Денислав Радушев .

 

7. “Учебен полигон” на Ангел Васев.

8. “Утро. Път.”на Митко Тодев.

9. „Обикновен зимен ден” ни представя декоративната живопис на Ради Неделчев. Критиката го определя като безспорен, автентичен наивист в нашата живопис (през 1971 г. печели награда на световната изложба на наивистите в Париж). Характерни за него са пейзажите с колоритните наблюдения върху годишните времена. Известен е като художник на зимата. Предпочитанието му към зимата има обяснение - белият фон отчетливо откроява цялостната композиция и детайлите, отделните фигури в нея. В картините си Ради Неделчев възпроизвежда своя свят от спомени, на бликаща жизненост, своята идея за душевна бяла чистота. Там стои споменът за служителя на реда като преоценка на изгубеното – реда и спокойствието.

 

Тази проява е първата от поредица камерни изложби, които целят популяризирането (включително и чрез електронни средства за информация) на малко познати творби на големи български автори от художествената колекция на Музея на МВР – Стоян Венев, Ненко Балкански, Любен Зидаров, Александър Поплилов, Бисера Прахова, Христо Брайков, Петър Чуклев, Христо Нейков, Румен Скорчев и много други.
Картините са подготвени за изложба благодарение на усилията на Петър Станков и работна група от Музея на МВР със съдействието на Академията на МВР.

 Изготвили: Петър Станков и работна група – Музей на МВР
                  Проф. Стефан Симеонов – Академия на МВР