Р. България

МВР

 

Изложба “Заедно срещу дрогата”

 

                  

 

Изложбата “Заедно срещу дрогата” беше създадена през 1999 г., като част от програмата на МВР за превенция на употребата на наркотични вещества сред младите хора и свързаната с това престъпност. Идеята и целите на изложбата бяха да се представи цялостна информация за състоянието на този проблем у нас, да се “разбият” митовете, които се разпространяват сред нашите деца и цялото общество. Освен работата на МВР и други институции в борбата с производството, трафика и разпространението на наркотични вещества, се даде пълна, точна и вярна информация за най-разпространените наркотици у нас, начина по който те въздействат на човешкия организъм, физическите и личностни увреждания, до които водят, как и къде може да се потърси помощ. Може да се твърди, че това е най-успешната проява на музея на МВР през последните 20 години. Бяха организирани няколко кръгли маси и конкурси по темата. За период от 7 години експозицията претърпя няколко актуализации, а над 15 нейни копия са разпространени в цялата страна. В момента екипа на музея работи за възстановяването й.