Р. България

МВР

 

Заседания

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 05.12.2019 г. (файл)

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 21.05.2019 г. (файл)

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 24.01.2019 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 11.10.2018 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 19.02.2018 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 14.12.2017 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 29.09.2017 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 14.07.2017 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 26.04.2017 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 15.02.2017 г.