Р. България

МВР

 

Документи
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 г. - 2020 г.

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Годишен отчет за степента на изпълнение на мерките от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2016 г.

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2017 г.

Отчет за извършената дейност по превенция и противодействие на корупцията в МВР

Годишен отчет за степента на изпълнение на мерките от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията, 2017 г.

Антикорупционен план на МВР за 2018 г.

Отчет за степента на изпълнение на мерките от Антикорупционния план на МВР за първите шест месеца на 2018 г.

Годишен отчет за степента на изпълнение на мерките от Антикорупционния план на МВР, 2018 г.

Антикорупционен план на МВР за 2019 г.

Отчет за степента на изпълнение на мерките от Антикорупционния план на МВР за първите шест месеца на 2019 г.

Годишен отчет за степента на изпълнение на мерките от Антикорупционния план на МВР, 2019 г.

Антикорупционен план на МВР за 2020 г.

Отчет за степента на изпълнение на мерките от Антикорупционния план на МВР за първите шест месеца на 2020 г.