Р. България

МВР

 

Структура и численост

Структурна схема на Министерство на вътрешните работи 

 

Министър на вътрешните работи

Заместник - министри на вътрешните работи

 

Главен секретар

  • СОБТ 

Главни дирекции на МВР 

Областни дирекции на МВР

 

Дирекции

 

Академия на МВР

Медицински институт на МВР

 

Научноизследователски и научно-приложни институти

Обща щатна численост и незаети бройки в структурите на МВР към 30.06.2020 г.

Брой на назначените и освободените от МВР служители по направление на дейност „Полиция“ за периода 04.05.2017 г. до 17.08.2018 г.