Р. България

МВР

 

Структура и численост

Структурна схема на Министерство на вътрешните работи 

Министър на вътрешните работи

Заместник - министри на вътрешните работи

Главен секретар

Главни дирекции на МВР 

Областни дирекции на МВР       

Дирекции


Академия на МВР

Медицински институт на МВР 
Институт по психология 
Национален институт по криминалистика   
     

Обща щатна численост и незаети бройки в структурите на МВР към 31.10.2021 г.