Република България

МВР

 

Стратегически документи

Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г.

Интегрирана стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма 2015 - 2020 г.

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2011 - 2020 г.

Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България 2012 - 2020 г.

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.

Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.

Национален план за защита при бедствия

Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 - 2020 г.