Р. България

МВР

 

 

Заместник-министър на вътрешните работи

 

Стефан БалабановСтефан Балабанов

 

Роден на 20 август 1962 г.


Образование

1990 г. – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", магистър по педагогика
1996 г. – Университет за национално и световно стопанство, специалност „Външна търговия и международно право“; Магистър по икономика, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в УНСС

Владее руски език.


Трудов стаж

На 10 май 2017 г. - назначен за заместник-министър на вътрешните работи в правителството на Република България с министър-председател Бойко Борисов.

Ноември 2011 – май 2017 г. – заместник-кмет на Община Пещера с основни функции изпълнението на национални и международни проекти и програми;
2008 – 2011 – работи в частния сектор;
2003 – 2007 г. – изпълнява дипломатическа длъжност в Посолството на Република България в Киев, Украйна;
1990 – 2003 г. – заема длъжности в структури на Министерството на вътрешните работи, сред които началник на РПУ - Пещера и началник сектор „Криминална полиция“ в ОДМВР - Пазарджик.

 

Заместник-министър на вътрешните работи

 

DeputyMinisterBerner  Милко Бернер
 

  Роден е на 12 април 1965 г. в Казанлък.

 

 

  Образование


1999 г. - Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново,    образователна и научна степен „доктор” с дисертационен труд в областта на  пиротехниката; 
1987 г. - Висше народно военно училище „Васил Левски” (Национален военен университет) – Велико Търново, инженер-химик, специалност „Технология на полимерите”, офицер от химически войски – военен инженер-химик;
1983 г. - Единно средно политехническо училище – Казанлък

 

Преминал специализации и допълнителни квалификационни курсове в Германия, Швейцария, Великобритания, Съединените Щати, Холандия и Франция.

Владее английски и руски език.


Трудов стаж

На 15 юни 2017 г. е назначен за заместник-министър на вътрешните работи в правителството на Република България;
Септември 2016 – юни 2017 г. - заместник-директор на Завод 4, Арсенал АД – Казанлък;
Януари 2007 – февруари 2016 г. - ръководител на инспекционни групи за инспекции на място в държавите-участнички по Конвенцията за забрана на химическото оръжие в Организация за Забрана на Химическото Оръжие, Хага – Холандия. Професионално ниво P-5;
Септември 2000 – декември 2006 г. - заместник-началник на отдел по прилагане на Конвенцията за забрана на химическото оръжие в Инспекция контрол на въоръженията - Генерален щаб на Българската армия;
Септември 1991 - август 2000 г. - преподавател, главен асистент в Национален Военен Университет „Васил Левски” – Велико Търново;
Септември 1987 - август 1991 г. - командир на взвод за химическа защита.

 

Заместник-министър на вътрешните работи

 

ChiefOfCabinetZlatanov-1Михаил Златанов

Роден на 15.06.1958 г. в Перник.

 

Образование

1994 г. - Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“ (Национален военен университет )- Велико Търново - инженер по свързочна техника;

1997 г. - Военна академия „Г.С.Раковски“- командно-щабен профил;

2004 г. - Академията на МВР – специалност „Публична администрация“.

 

Преминал допълнителни курсове и обучения, в т.ч. практически стаж през 2000 г. в специалните части CRS в Париж, Франция.

Владее френски и руски език

 

Трудов стаж

10.01.1986 г. - 07.06.2018 г. - службата му преминава в дирекция „Жандармерия“ - ГДНП - МВР, като през последните 4 години е бил неин заместник-директор.

07.06.2018 г. - 01.10.2018 г. - оперативен помощник на главния секретар на МВР.

От 1 октомври 2018 г. до 28 септември 2020 г. - заема поста началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи.

Със заповед на министър-председателя на Република България Бойко Борисов от днес, 28.09.2020 г., е назначен за заместник-министър на вътрешните работи.

Началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи

 

 

Парламентарен секретар

 

ParliamentarySecretaryBelemezovСветослав Белемезов

Роден на 8 май 1980 г.

 

Образование

 

2009 г. - Университет за национално и световно стопанство, София, магистър по специалност   „Международни икономически отношения“

2003 г. - Институт за Стратегически изследвания и развитие “Андреас Папандреу” (ИСТАМЕ), Атина; Фондация “Солидарно общество” – София, диплома “Създаване и управление на малки и средни   предприятия в условията на пазарна икономика"

2002 г. - Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, магистър по специалност „Политология“

 

Владее отлично английски език.

 

 

Трудов стаж

 

На 10.08.2017 г. е назначен за парламентарен секретар в Министерството на вътрешните работи

 

Октомври 2014 г.-януари 2017 г. – депутат в 43-ото Народно събрание; член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране

В периода 2007-2014 г. – заемал управленски позиции в банкови и финансови институции

2006-2007 г. – Мениджър сигурност в международна компания. Основни задължения: сигурност на информация, служители, имущество, товари, авиационна сигурност. TAPA одитор и супервайзър опасни товари (IATA).

В периода 1999-2005 г. – опит в частния сектор в сферата на рекламната дейност, търговията и транспорта.

 

Притежава съществен опит в международни компании. Осъществявал преподавателска дейност в областта на бойните изкуства.