Р. България

МВР

 

ШИС II - брошура

 

  • Какво представлява защитата на  личните данни?

  • Как се гарантира защитата на личните данни?

 

Отговори на тези и други въпроси ще получите в брошурата ШИС II